WARUNKI WYNAJMU DŁUGOTERMINOWEGO

1) Rezerwacja

Rezerwacja wybranego apartamentu odbywa się poprzez płatność JEDNEGO MIESIĄCA, płatność ta będzie dokonywana kartą kredytową, przelewem na nasze konto lub gotówką w naszym biurze. Należy podać swoje dane oraz dane mieszkania, które zostaną przekazane przez naszego agenta po potwierdzeniu dostępności. Klient ma okres 5 dni lub wskazany przez naszego agenta na dokonanie rezerwacji, która, jeśli nie zostanie dokonana w tym okresie, zostanie anulowana.

2. Płatność miesięczna

Kwotę każdej miesięcznej płatności należy uiścić w naszym biurze, kartą lub gotówką między 1 a 5 dniem każdego miesiąca. Jeśli chcesz zapłacić tę kwotę przelewem bankowym, musisz przesłać nam kopię pokwitowania pocztą elektroniczną jako dowód płatności. Czeki i weksle nie są akceptowane.

3. Kaucja

Kaucja pobierana przez agencję wynosi równowartość dwumiesięcznego czynszu. Depozyt zostanie zwrócony po sprawdzeniu obiektu i jego zawartości przez personel obiektu, a także po uregulowaniu wszystkich rachunków do momentu wyjazdu. Depozyt ten zostanie zwrócony w ciągu około miesiąca.

4. Zużycie

Zużycie energii elektrycznej, wody, utrzymanie basenu i ogrodu (jeśli dotyczy) oraz internet będą opłacane przez najemcę, który będzie musiał zapłacić je za pomocą polecenia zapłaty lub gotówką w naszej agencji wraz z dostarczeniem pokwitowania przez naszego agenta.

5. Pojemność, obłożenie i zakazy

Liczba osób przebywających w lokalu mieszkalnym nie może przekraczać ustalonej maksymalnej pojemności, a w lokalu mieszkalnym nie mogą przebywać zwierzęta domowe, chyba że obie strony postanowią inaczej. Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje natychmiastowe wydalenie bez prawa do zwrotu zapłaconej kwoty. ZWIERZĘTA NIE SĄ DOPUSZCZANE, co do zasady, tylko w niektórych bardzo szczególnych przypadkach, które zostaną potwierdzone przez Antaal Life na piśmie. W takich przypadkach klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą zostać wyrządzone w obiekcie przez jego zwierzę. Pojemność każdego obiektu zostanie podana przez naszego agenta na naszej stronie internetowej oraz dodatkowo w umowie najmu. Bez pisemnej zgody wynajmującego najemca nie może przeprowadzać żadnych prac w lokalu mieszkalnym, które zmieniają jego konfigurację lub konfigurację któregokolwiek z jego akcesoriów, lub które powodują zmniejszenie stabilności lub bezpieczeństwa lokalu mieszkalnego.

Wyraźnie zabrania się hałasowania od 23:00 do 08:00. Ponadto należy przestrzegać zasad każdej wspólnoty, takich jak zakaz zapraszania osób spoza wspólnoty, hałasowania w określonych godzinach, spożywania posiłków w basenie, wyprowadzania zwierząt domowych w obszarach mieszkalnych itp. W celu utrzymania dobrego współistnienia między sąsiadami i najemcami.

6. Stan i wyposażenie

Nieruchomość jest dostarczana w normalnych warunkach do użytku, do którego jest przeznaczona, nieruchomość jest odpowiedzialna za wszelkie naprawy, które mogą być konieczne do utrzymania jej we wspomnianych warunkach, a najemca jest zobowiązany do jej zwrotu, po zakończeniu umowy, w takim samym stanie zachowania. Nieruchomość jest umeblowana. Pościel nie zawsze będzie wliczona w cenę zakwaterowania, ponieważ najemca będzie musiał zakupić własną pościel, ręczniki itp….

7. Ochrona danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z ustawą organiczną o ochronie danych (LOPD 15/1999) informujemy, że dane osobowe użytkownika, niezbędne do rozwoju naszych relacji biznesowych, są zawarte w naszych plikach zarejestrowanych w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych w imieniu ANTAAL LIFE S.L. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, wysyłając pismo na nasz adres fiskalny pod adresem Avenida de las Adelfas 16, local 5, Campoamor. C.P: 03189 – ORIHUELA COSTA – ALICANTE.

Antaal Life jest zarejestrowany w biurze turystycznym Wspólnoty Walencji pod numerem licencji turystycznej: EGV-853-A.

Sello-PrivDatos

Avenida de las Adelfas 16, local 5, 03189
Dehesa de Campoamor (Alicante), Hiszpania
E-mail: info@antaal-life.com
Telefon: +34 622 118 420
Telefon: +34 633 747 116

Compare listings

Porównać