Polityka prywatności

ANTAAL LIFE S.L., zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz jakie masz prawa i możliwości wyboru w tym zakresie. Prosimy również o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, która wyjaśnia wykorzystanie plików cookie i innych urządzeń śledzących przez naszą stronę internetową.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

ANTAAL LIFE S.L. z N.I.F. B-73709362, z siedzibą w AVDA. DE LAS ADELFAS Nº 16, LOC. 5, C.P- 03189 – ORIHUELA COSTA – ALICANTE o numerze telefonu 622118420 i adresie e-mail: info@antaal-life.com jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych. W związku z tym gwarantujemy jego bezpieczeństwo i poufne traktowanie, zgodnie z przepisami EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (UE) 679/2016, a także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Jakie rodzaje i kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Kategorie danych, których będziemy od Państwa potrzebować, są sklasyfikowane w następujący sposób:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe.
 • Szczegóły dotyczące rozliczeń i płatności.
 • Dane o połączeniu, nawigacja.

W ramach każdej z tych kategorii danych znajdują się następujące rodzaje danych, których zażądamy od Państwa lub które przekażą nam Państwo w pewnym momencie naszej relacji:

Dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres dostawy, data urodzenia, numer telefonu i adres e-mail. Może się zdarzyć, że przekażesz nam dane osób trzecich, z którymi łączy Cię relacja. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane, ponieważ rozumiemy, że powiadomiłeś te osoby trzecie, że przekazujesz nam ich dane i skierowałeś je do niniejszej polityki prywatności, aby były świadome, jak przetwarzamy ich dane. Jednakże poinformujemy Cię o tej polityce prywatności, gdy tylko będziemy mieli taką możliwość.

Szczegóły dotyczące rozliczeń i płatności. Adres do wystawienia faktury, aktualny numer konta i dane bankowe. Dane niezbędne do wystawienia i uzupełnienia faktury, dla firm w ramach obowiązków podatkowych posiadanie NIF/CIF jest obowiązkowe w celu uzupełnienia faktury. Dane dotyczące płatności lub karty nie są przechowywane ani gromadzone w naszych systemach, ale są przesyłane bezpośrednio przez bramkę płatniczą do dostawcy usług płatniczych.

Dane o połączeniu, nawigacja. W takim przypadku możemy mieć dostęp do adresu IP Twojego urządzenia i identyfikatora urządzenia oraz metadanych.

W przypadku Firm będziemy traktować nazwę firmy i numer identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres i numer telefonu.

Doceniamy, że informacje, które nam przekazujesz są aktualne i dokładne. Jeżeli podane przez Państwa informacje są nieprawdziwe, niepełne, niedokładne lub nieaktualne, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia umówionych usług lub wszelkich innych zawartych umów.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

W ANTAAL LIFE S.L. wykorzystujemy Twoje dane w zakresie dozwolonym przez RODO, a także przez obowiązujące przepisy prawa. W każdym przypadku przetwarzanie odbywać się będzie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a w żadnym przypadku nie będą one przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. W szczególności przeprowadzone zostaną następujące zabiegi:

 • Odpowiadać na zapytania, prośby lub petycje.
 • Aby zarządzać stosunkiem umownym i świadczeniem usług konsultacyjnych zamówionych przez klienta.
 • Zarządzaj swoimi rozmowami telefonicznymi.
 • Wystawianie rachunków za wykonane usługi na rzecz klienta.
 • W celu prawidłowego wykonania zamówionej usługi będą przetwarzane dane osobowe klienta niezbędne do monitorowania ewolucji klienta w trakcie świadczenia usługi.
 • Przeprowadzenie wszelkich procedur administracyjnych, podatkowych i księgowych niezbędnych do wypełnienia naszych zobowiązań umownych oraz obowiązków podatkowych i księgowych.
 • Zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi.
 • Aby analizować i ulepszać nasze usługi i komunikację z Państwem.
 • Monitorowanie i ocena zgodności z naszymi politykami i standardami.
 • Zarządzać wysyłaniem informacji i poszukiwaniem handlowym w dowolny sposób w przypadku wyraźnej zgody.

Jaka jest legitymacja do przetwarzania Twoich danych?

Legalizacja przetwarzania danych osobowych, którego dokonujemy, odbywa się przez cały czas zgodnie z przepisami art. 6 RODO, a także art. 8 ustawy organicznej 3/2018. W przypadkach, gdy uzasadnienie głównego celu wykorzystania danych nie znajduje się w żadnej z powyższych podstaw prawnych, wymagana będzie zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji usługi lub tak długo, jak osoba, której dane dotyczą, nie wycofa swojej zgody. Następnie dane zostaną usunięte zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, co oznacza ich zablokowanie, dostępność tylko na żądanie Sędziów i Sądów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratury lub właściwych Organów Administracji Publicznej w okresie przedawnienia działań, które mogą się pojawić, a po upływie tego okresu zostaną całkowicie usunięte.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Informujemy, że przekazane dane zostaną przekazane różnym dostawcom produktów i usług, które są niezbędne do wykonania żądanego zabiegu. Nasi usługodawcy są zobowiązani do wykorzystania przekazanych danych tylko i wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi. Dane osobowe przetwarzane przez ANTAAL LIFE S.L. w celu realizacji celów wyszczególnionych powyżej mogą być przekazywane następującym odbiorcom w zależności od uzasadnionej podstawy komunikacji:

 • Organy administracji publicznej w przypadkach przewidzianych prawem.
 • Państwowe Siły i Korpusy Bezpieczeństwa.
 • Banki i instytucje finansowe w zakresie windykacji należności za usługi zlecone.
 • Publiczne rejestry wypłacalności i systemy zapobiegania nadużyciom finansowym.

Jakie są twoje prawa?

Prawa:

W szczególności, niezależnie od celu lub podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy Twoje dane, masz prawo do:

 • Prawo dostępu: każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy ANTAAL LIFE S.L. przetwarza dotyczące jej dane osobowe.
 • Prawo do sprostowania: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat oraz do żądania ich sprostowania, jeśli są one niedokładne.
 • Prawo do usunięcia danych: gdy zebrane dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz żądać ich przechowywania w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazać je innemu administratorowi danych.
 • Prawo do wycofania zgody: prawo do wycofania wszelkich zgód, których wcześniej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, nie wpłynie to na zgodność z prawem wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych przed wycofaniem zgody.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

ANTAAL LIFE S.L. zobowiązuje się do przestrzegania poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowania Państwu realizacji przysługujących praw. Możesz z nich skorzystać bezpłatnie, wysyłając do nas e-mail na nasz adres info@antaal-life.com wskazując po prostu powód swojego żądania i prawo, z którego chcesz skorzystać, informując, że zgodnie z Ustawą niezbędne jest dostarczenie kopii Twojego DNI lub NIE. Informujemy również, że zgodnie z naszą polityką przejrzystości, mogą Państwo zażądać formularzy praw za pomocą któregokolwiek z następujących środków: w siedzibie firmy lub drogą mailową. Informujemy, że może Pan/Pani skorzystać ze swoich praw również poprzez złożenie oświadczenia do właściwego organu nadzorczego, w przypadku gdy nie uzyskał Pan/Pani satysfakcji z realizacji swoich praw.

Chcesz mieć formularz do korzystania ze swoich praw?

 • Posiadamy formularze do korzystania z Twoich praw, poproś nas o nie drogą mailową lub jeśli wolisz, możesz skorzystać z tych przygotowanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych lub osoby trzecie.
 • Formularze te muszą być podpisane elektronicznie lub należy do nich dołączyć kserokopię dowodu osobistego.
 • Jeśli ktoś Cię reprezentuje, musisz dołączyć kopię jego dowodu osobistego lub kazać mu podpisać się podpisem elektronicznym.
 • Formularze można składać osobiście, przesyłać listownie lub pocztą na adres Odpowiedzialnego podany na początku tego tekstu.

Compare listings

Porównać